Ułatwienia dostępu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W ramach programu biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie z budżetu Państwa na zakup książek, realizację działań promujących czytelnictwo.

Kwota przyznanego wsparcia :1 500,00 PLN.
Kwota wkładu własnego : 375,00 PLN.
Liczba zakupionych nowości : 94

Pierwszym etapem realizacji NPRCz była diagnoza środowiska przedszkolnego oraz konsultacje w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Ponadto, przy wyborze książek pomocna była analiza recenzji i blogów książkowych: fundacji „Cała Polska czyta Dzieciom”- książki ze Złotej listy, portalu internetowego „Czas dzieci”. Na podstawie takiej diagnozy stworzona została lista książek, które powinny pojawić się w naszej bibliotece przedszkolaka. Sporządzona lista książek została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.
Akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci rozpoczęliśmy od rodziców. Na gazetce przedszkolnej został zamieszczony „List do Rodziców” ,omawiający korzyści wynikające z systematycznego czytania książek dzieciom w wieku przedszkolnym.

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w bibliotece szkolnej. Na spotkaniu dzieci mówiły o korzyściach płynących z czytania książek , takich jak : rozwijanie wyobraźni, umilanie czasu, wzbogacanie wiedzy o miejscach i rzeczach, spędzanie czasu z rodzicami.

Przedszkolaki uczestniczyły w konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś” w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia.

Fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolną w pełni wykorzystane. Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem przedszkolaków i wyeksponowane na wyznaczonych regałach.
Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, które dostarczają małym czytelnikom radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzają zainteresowania.

Rozmowy na temat przeczytanych książek dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjują różne nowe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Program otworzył możliwości do innowacyjnych działań w bibliotece i w przedszkolu.

Joanna Cimosz-Nowak
Dyrektor