Ułatwienia dostępu

Obchody dnia KEN w Szkole Podstawowej w Czernicy.

W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji tego dnia w Szkole Podstawowej w Czernicy odbyła się akademia, w której wzięli udział Pan Edward Dudek Wójt Gminy, Przedstawiciele Rady Rodziców ,Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości oraz podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Pani dyrektor życzyła wiele sił i wytrwałości w wykonywaniu tego pięknego zawodu.

Uczniowie kl. IV- VIII pod kierunkiem P.Anny Skóry przygotowali humorystyczne przedstawienie obrazujące ciężką pracę nauczycieli oraz wyśpiewali życzenia uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne .
Tradycją naszej Szkoły stało się że, właśnie w tym szczególnym dniu odbywa się również uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom
Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez upominków od rodziców, Pana Wójta, starszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

 

Katarzyna Łobocka
Nauczyciel S.P.wCzernicy