Ułatwienia dostępu

Uczniowie tworzą… poezję

Uczennica klasy 8 naszej szkoły Emilia Kuchciak wzięła udział II Dolnośląskim Konkursie Poetyckim organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jerzego Badury w Międzyborzu. Konkurs organizowany był w ramach obchodów 75. rocznicy urodzin księdza Jerzego Popiełuszki - „ W podziękowaniu za dar życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

Oto efekt twórczości naszej uczennicy – wiersz pt. „Oto ksiądz…”

Oto ksiądz …
Nie znam słów, które opisują śmierć, nie spróbuję ich odszukać.
Każdy ma swoje przeznaczenie, a jego się nie da oszukać.
I są ludzie słabi, co pod maską siły skrywają swe zmartwienia.
Idą tam, gdzie wszyscy, nie zważając na niewinne istnienia.
Jeśli jedna z tysiąca dusz powie: „Stop” - co z tego wyniknie?
Jej głos w krzyku napastników na jakiś czas ucichnie.
Lecz głos ten jak światło zawsze znajdzie drogę, by się pokazać światu,
Nawet jeśli nie ujrzy już domu, gór, rzek i rodowego kwiatu.
I ileż cierpień czeka ten głos niewinny i niepokalany.
Oj, będzie on zmaltretowany i niewinną krwią przelany.
Ileż łez i smutku przyniesie kres jego żywota.
Będą za nim płakać ci inteligentniejsi i wiejska prostota.
Dobry za życia, po śmierci wiecznie błogosławiony
I dalej z Jezusem, mimo że już bez ambony!
To czyż niesłusznie zginął za ojczyznę?
Czyż niesłusznie zostawiono mu na ciele bliznę?
Na tamie wyrzucony, płynął z Wisły nurtem szybkim,
Gdzie widziały Go tylko nasze polskie rybki.
Kochał ojczyznę, zginął za nią, za wolność, za nas – Polaków.
Już nie zobaczy naszych pół, nie usłyszy śpiewu ptaków.
Lecz jestem pewna, że nie żałuje czynu dawnego,
Wręcz przeciwnie, to zapewne było coś niebywałego!
Nie wiedział przecież, że tak się rozsławi po kraju,
Choć zakończył życie w Wiśle, a nie w byle jakim ruczaju…
Nie myślał nad tym, co robił, czuł, że tak trzeba,
Dlatego spotkamy go na pewno, gdy się udamy do nieba …
Gratulujemy!
Nauczyciel języka polskiego
Anetta Rosołowska