Ułatwienia dostępu

Edukacja antysmogowa w Szkole Podstawowej w Czernicy

W tym roku Szkoła Podstawowa w Czernicy przystąpiła do projektu- Edukacyjna Sieć Antysmogowa, którego realizatorem jest NASK.
Kluczową częścią projektu są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców), których najważniejsze cele to:
• podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,
• zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
• integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.
W szkole zamontowano czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza oraz tablicę informacyjna LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. Informacje na bieżąco publikowane są również na portalu www.esa.nask.pl
Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Joanna Cimosz-Nowak
Dyrektor S.P.wCzernicy