Ułatwienia dostępu

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 6 czerwca 2022 r. uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Czernicy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Celem tego egzaminu było:

• popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
• popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
• popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.
1. Część teoretyczna.
Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 30 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili
9 czerwca 2022 do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna
Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
· pozycja kierującego na rowerze,
· upewnienie się o możliwości jazdy,
· upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
· hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał nauczyciel wychowania fizycznego – p. Jędrzej Nowak .
Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy


Joanna Cimosz-Nowak
koordynator wychowania komunikacyjnego